Онлайн хурал болж байна

2017 оны 11-р сарын 01, 00:00

      Шударга, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг  төлөвшүүлж, төрийн бүх шатны  байгууллагад ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг чангатгах зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх болон Засгийн газрын гишүүд аймаг нийслэлийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга болон агентлагийн дарга нартай онлайн хурал хийж байна.