ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД УРАМШУУЛАЛ АВНА.

2017 оны 12-р сарын 13, 00:00

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн  хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлд Төрийн өндөр албан тушаалтан болон сахилгын шийтгэл хүлээсэн бөгөөд сахилгын шийтгэлгүйд тооцох хугацаа нь дусаагүй албан хаагчдаас бусад төрийн албан тушаалтанд гурав зуун мянган /300000/ төгрөгийн урамшуулал олгохыг шат шатны төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгосон байна.

                                                                                                                                                                    2017.12.13