БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГААС 39 ХҮН ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНАГДЛАА.

2017 оны 12-р сарын 27, 00:00

 

 
 
 
 
Монгол Улсын одон медалиар шагнах тухай
 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:
Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдрийг тохиолдуулан Төр захиргаа, Эрүүл мэнд, Боловсрол, соёл, урлагийн салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан дараах нэр бүхий хүмүүсийг Монгол Улсын одон медалиар шагнасугай.
 
Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор:
 
 
1. Темирбекийн Ауталив-
 
2. Сонгобайн Замира - Бүркит корпорацийн захирал
 
3. Жинбайн Канибат-Аймгийн Баруун бүсийн ЦШС-ний инженер
 
4. Турдыханы Хабай - Сагсай сумын 1 дүгээр багийн өндөр настан
 
 
Алтан гадас одонгоор:
 
1. Жумахжын Абылайхан - Өлгий сумын 15 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн ня-бо
 
2. Отгоноогийн Алтанцэцэг - Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч
 
3. Хамшыбайн Болшыкей -
 
4. Далелханы Даргерхан - Аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн ерөнхий ня-бо
 
5. Балжиний Дорлиг - Буянт сумын өндөр настан
 
6. Ергалигийн Ёлка - Ахмадын хорооны ахмадын эмийн санч
 
7. Бахраны Жомарт - Бугат сумын өндөр настан
 
8. Командирын Замира - Аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн хяналт шалгалт, тэтгэврийн байцаагч
 
9. Гончигийн Мандат-Аймгийн ГХБХБГ-ын архитектор
 
10. Ю.Аххатаны Махмет - Алтанцөгц сумын өндөр настан
 
11. И.Сламханы Нэгдэлхан - Аймгийн МСҮТ-ийн маркетингийн албаны дарга
 
12,Хатайн Рауль - Бугат сумын өндөр настан
 
1З.Молдаханы Салтанат-Аймгийн МХГ-ын химийн шинжээч
 
14. Сирихбайн Сейлхан - Өлгий сумын ахмад настан
 
15.Камештайн Сүлеймен - Буянт сумын "Жаскыран" хоршооны эзэн
 
16.Жаманы Тилеген - Улаанхус сумын Засаг даргын орлогч
 
17.Сапочкагийн Тилеубай - Цэнгэл сумын байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагч
 
18.Шаривханы Хавикей
 
 
Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар:
 
 
1. Зейнелийн Айжан - Аймгийн "Абкен" ХХК-ийн захирал
 
2. Хумарбайн Айымхан - Өлгий сумын өндөр настан
 
3. Төлеубайн Алдан - "Цалгар" МЭҮН-ийн малын эмч
 
4. Солтаны Амантай - Аймгийн ХХААГ-ын нярав
 
5. Зиябайн Ахгүл -
 
6. Төлегений Бибигүл - аймгийн ЭМГ-ын дархлаажуулалтын бага эмч
 
7. Магауиягийн Бирлес
 
8. Даргиагийн Давхарбаяр - Монгол-Алтай нурууны УТХГ-уудын хамгаалалтын захиргааны байгалийн нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 
9. Ахкөлбайн Дидар
 
10. Ашимийн Рая -
11. Хумарханы Саттигүл - Алтай сумын Соёлын төвийн эрхлэгч
 
 
12.Ажкений Турганбек
 
 
13.Сиралын Хапура - Толбо сумын өндөр настан
 
14. Н.Кешуханы Манар - Аймгийн "Эм хангамж" ХХК-ийн жор баригч
 
15.Шакиртийн Манарбек
 
Цэргийн хүндэт медалиар:
 
 
1. Авилмажимийн Баделгажы - Улаанхус сумын ахмад настан
 
Шударга журам медалиар:
 
1. Хавалхагын Бахыткерей - Булган сумын 5 дугаар багийн малчин
 
 
 
 
ЗАРЛИГ БУУЛГАСАН
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ХАЛТМААГИЙН БАТТУЛГА