Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн анхааралд

2014 оны 05-р сарын 21, 00:00

Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдэд зориулсан шалгалтын талаарх зааварчилгаа, зөвлөлгөө 2014 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын Хурлын зааланд болно.

Шалгалт 2014.05.22 өдөр 10:00 цагт эхэлнэ.

Сонгон шалгаруулах комисс