ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР ГАРЛАА.

2018 оны 01-р сарын 11, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын бүх хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд ирцийн тандалтын судалгааг 2018 оны 1 дүгээр сарын 8-ний өдөр хийсэн юм.

Энэ тандалт судалгаагаар Өлгий сумын нийт 18 хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдвал зохих 2450 хүүхдийн 755 буюу 31 хувь нь цэцэрлэгтээ ирсэн байна.

Үлдсэн 69 хувь буюу 1695 хүүхдийн ирээгүй шалтгааныг тогтооход 1075 буюу 43.8 хувь нь гэртээ томуу, томуу төст өвчтэй байгаа, 221 хүүхэд буюу 9 хувь нь гэртээ харах хүнтэй ах, эгчтэйгээ цуг байгаа, 412 хүүхэд буюу 16.8 хувь нь цаг агаар нөхцөл байдлаас шалтгаалан цэцэрлэгтээ ирж чадахгүй байгаа гэсэн шалтгааныг дурдсан байна.

Иймд аймгийн Засаг дарга Монгол Улсын Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухаан Спортын Сайдтай зөвшилцсөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 01 дүгээс сарын 19-ний өдөр хүртэл түр хугацаагаар аймгийн бүх цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай салбарын сайд шийдвэр гаргалаа.

                                                                                                                                                             Н.Ерлан

                                                                                                                                                          2018.01.11