Аймгийн УАШЗ-өөс өгсөн Үүрэг даалгавар

2018 оны 01-р сарын 11, 00:00

2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага, албан тушаалтан

Биелэлт

1

Цас ихээр орж замын  халтиргаа үүссэн тул аюулгүй байдлыг хангах, давсны асуудлыг шийдвэрлүүлэх

7 хоног

Өлгий сумын Засаг дарга

 

2

Зарим ачаалалтай, хүйтний улиралд үед хилийн боомтын ажиллах хугацааг сунгах талаар асуудал тавьж, ГХЯаманд бичиг хүргүүлэх

7 хоног

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

3

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дурангийн аппаратад шаардагдах хөрөнгийг өмнөх онд шийдвэрлүүлсэн. Энэ ажлыг яаралтай хөөцөлдөж, ашиглалтад оруулах арга хэмжээ авах

7 хоног

Аймгийн ЭМГ-ын дарга, НЭ-ийн дарга нарт

 

4

Халаалтын асуудалтай холбоотой ажлын хэсэг байгуулж, энэ ажлыг эцэслэн шийдвэрлэж, дараагийн шуурхай хуралдаанд танилцуулах

7 хоног

Аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хавыл, “Эрчимбаян ХХК” нарт

 

5

2017 онд хийгдсэн ажлын тайланг ард иргэдэд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, мэдээллээр хангах

7 хоног

Бүх хэлтэс, агентлагийн дарга нарт

 

6

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааг 1 дүгээр улиралд багтааж дуусгах

 

Бүх хэлтэс, агентлагийн дарга нар болон ОНӨГ-ын даргад

 

7

Шинээр нэмэгдэж байгаа халамжийн үйлчилгээний талаар ард иргэдэд мэдээлэл өгөх, зөвлөмж хүргүүлэх,

 

ХХҮГ-ийн дарга

 

8

Гадаад паспортыг дахин сунгахгүй болсонтой холбогдуулан ард иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өгөх

 

УБХ-ийн дарга

 

 

Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлтийг ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 01 дүгээр сарын 11-ний дотор ирүүлнэ үү.

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР