Аймгийн УАШЗ-өөс өгсөн Үүрэг даалгавар

2018 оны 01-р сарын 24, 00:00

 

2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 19-ний ӨДРИЙН АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ

ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага, албан тушаалтан

Биелэлт

1

Цаг агаарын байдал эрс хүйтэрч сумдад өвөлжилтийн  байдал хүндэрч байгаатай холбоотой аймгийн ОБГ-ын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулсан Засаг даргын А/15 дугаар захирамжийн биелэлтийн талаар

7 хоног

ОБГ-ын дарга

 

2

Томуу, томуу төст өвчин буурахгүй байгаатай холбогдуулан цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх эсэх талаар судалгааны дүнг Яаманд уламжлан хариу авах

7 хоног

НБХ-ийн дарга, БСУГ-ын дарга

 

3

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны жагсаалтыг гаргаж, /байгууллага бүрээр дурдах/   дараагийн шуурхай хуралдаанд танилцуулах

7 хоног

ОНӨГ-ын дарга

 

4

Өлгий сумын хогийн цэгүүд, орчны цэвэрлэгээ хийх,  хог шатаах асуудлыг таслан зогсоох ажил зохион байгуулах

7 хоног

Өлгий сумын ЗД, МХГ-ын дарга

 

5

Отроор яваа малчдад эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх, оторт байгаа жирэмсэн эхийн судалгааг гаргаж, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах 

7хоног

ЭМ-ийн болон НЭ-ийн газрын дарга нарт

 

6.

 

 

Иргэд утаанд хордох болон томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл зөвлөмжийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хүргэх

7хоног

ОБГ-ын дарга,ЭМГ-дарга нарт

 

7.

“Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх”  дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, холбогдох сум,байгууллагад хүргүүлэх

7хоног

БСУГ-ын дарга

 

 

Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлтийг ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 01 дугаар сарын 25-ний дотор ирүүлнэ үү.