ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУД 2017 ОНД ХИЙСЭН АЖЛАА ТАЙЛАГНАЖ БАЙНА.

2018 оны 02-р сарын 05, 00:00

Өнөөдөр аймгийн төсөвт байгууллагууд 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн жилийн үйл ажиллагааны тайлангaa аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд болон Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тайлагнаж эхэллээ.

Нийтдээ төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай гэрээ байгуулан үүрэг хүлээж байгаа 50 гаруй байгууллагууд тайлангаа тайлагнаж дүгнүүлэх юм.

Н.Ерлан

2018.02.05