ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД.

2018 оны 02-р сарын 07, 00:00

 

Баян-өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны ээлжит V хуралдаанаар баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт.