АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ АЖЛУУД

2018 оны 02-р сарын 07, 00:00

Баян-өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны ээлжит V хуралдаанаар баталсан төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих  төсөл, арга хэмжээний жагсаалт.