АРД ИРГЭДИЙН САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

2018 оны 04-р сарын 03, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ард иргэдээс байгууллагуудад гаргасан санал, гомдол, хүсэлтийг цаг хугацаанд нь хурдан шуурхай шийдвэрлэж, хариуг нь хугацаанд нь өгч ажиллах зорилгоор байгууллагуудад тусгай утасны дугаар ажиллуулж байна.

Иймд иргэн та өөрт тулгарсан бэрхшээл, санал, хүсэлт, гомдлоо дээрх жагсаалтаас холбогдох байгууллагын дугаараар хандан хариу авах боломжтой. 

Нэмэлт санал, хүсэлтээ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70424042 утасны дугаарт холбогдож ирүүлнэ үү!