Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

2018 оны 06-р сарын 05, 00:00

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР 
/2018.05.21-ний өдрийн 16.40- цагт зарлав./