Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоо гүйцэтгэх

2014 оны 06-р сарын 03, 08:00

Аймгийн төрийн сангаар гүйлгээ хийж  байгаа байгууллагуудын төсвийг зарлагын эдийн засгийн ангиллаар хянаж гүйлгээ хийх , иргэдэд үйлчлэх.  

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Өдөр бүр 8.00-16.00 цагийн хооронд

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Тогтоосон хугацааг баримтлах

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

  1. Хяналтын хуудас
  2. Төлбөрийн хүсэлт, бэлэн мөнгөний хүсэлт
  3. Төсвийн захирагч, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, тамга тэмдэг бүхий төлбөр хийгдэх зардлын анхан шатны баримт, төлбөр авагчийн нэхэмжлэл
  4. Төлбөр авах иргэний төлбөрийн хэмжээ, нэр , данс

 

1.Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

2. Татварын хэлтэс

1. Төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсгийн баталгаа

2. Нягтлан бодогчийн иргэний үнэмлэх

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

Б.Базаргүл

Т.Назым

70422923

113

Төрийн сангийн төлбөр  тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн