Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

2014 оны 06-р сарын 03, 09:00

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Тухай бүр

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Баримтыг иж бүрэн үнэн зөв бүрдүүлсэн байна.

Зөвхөн ажлын цагаар

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах вэ

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

-Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн анкет

-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

-Тусгай зөвшөөрлийн хуучин гэрчилгээ

-Засаг даргын захирамжийн хуулбар

-Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг

-УТХ төлсөн банкны хуулга

-шинээр авах иргэд МХГ-ын улсын байцаагчийн дүгнэлт

-3х4 хэмжээний 1 хувь зураг

 

 

Хууль зүйн хэлтэс

 

 

Иргэний үнэмлэх

 

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

1

Ө.Хуралай

7042-2619

217

Хууль зүйн хэлтсийн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

2

К.Назерке

Хууль тогтоомжийн сисемчилэл, бодлог төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн