Хууль зүйн зөвлөгө өгөх

2014 оны 06-р сарын 03, 09:00

Хууль зүйн зөвлөгө өгөх

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Тухай бүр

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Баримтыг иж бүрэн үнэн зөв бүрдүүлсэн байна.

Зөвхөн ажлын цагаар

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах вэ

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

-Утасаар

-Биеэр ирж авч болно

 

Хууль зүйн хэлтэс

Иргэний үнэмлэх

 

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

1

Ө.Хуралай

7042-2619

217

Хууль зүйн хэлтсийн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

2

К.Назерке

Хууль тогтоомжийн сисемчилэл, бодлог төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн