Хэлтэс, агентлагын дарга нарт

2014 оны 06-р сарын 04, 14:00

Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөлгөөний үйл ажиллагааг цахимжуулах, хөнгөх шуурхай, ил тод болгох үүднээс шинээр вэб програмчлалд суурилсан систем нэвтрүүлж байгаа тул холбогдох мэргэжилтнүүдээ 6 дугаар сарын 5-ны өдөр 14:00 цагт ЗДТГ-т болох сургалтанд ирүүлэхийг мэдэгдье.

Төрийн Захиргаа, удирдлагын хэлтэс