АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСЛИЙГ AИТХ-ЫН ДАРГАД ӨРГӨН БАРЬЛАА

2018 оны 10-р сарын 05, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан, Засаг даргын орлогч А.Камелият, Засаг даргын тамгын газрын дарга Х.Тилеген нар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 16.2, 16.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2018 оны аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит VI дугаар хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэн батлуулахаар АИТХ-ын дарга Д.Бауыржанд өргөн барьлаа.

Н.Ерлан
2018.10.05