Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

2017 оны 01-р сарын 17, 00:00

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга З.Болат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                               Хэлтсийн мэргэжилтнүүд

 

Зам тээвэр, барилга, дэд бүтэц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Хозыбай

 

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэл   хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Алдаберген

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, газрын харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Ариунцэцэг

Эдийн засаг, стратеги төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Анар