Өргөдөл гаргах
* Заавал бөглөх шаардлагатай

Баян-Өлгий  аймгийн  ЗДТГ-аас  “Иргэдийн  өргөдөл,  гомдлыг шийдвэрлүүлэх ажлын хэсэг”-ийг байгуулж иргэддээ нээлттэй,  хурдан шуурхай үйлчилгээг эрхэмлэж иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг дараах 4 сувгаар  хүлээн  авч, түүнд  тодорхой  хариулт  өгөхөөр  тус  ажлын хэсгийг байгуулсан байна.

Сувгууд:

1. 70424042 дугаарт ажлын цагаар залгаж ярих

2.  Аймгийн цахим хуудсын санал хүсэлт хүлээн авах маягтыг бөглөж илгээх

3. Аймгийн ЗДТГ-т биечлэн ирэх хэлбэрээр санал хүсэлтээ ирүүлнэ.

Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах, шийдвэрлүүлэх ажлын хэсгийн ажилтнууд: Х.Мереке,  К.Саулеш

Хаяг, байршил: 5-р баг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 1 давхар.

Вэб сайттай холбоотой санал хүсэлт алдаа дутагдал, техник технологийн шийдлийн талаар admin@bayan-olgii.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

АРД ИРГЭДИЙН САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ Татаж авах

АЙМГИЙН ЗДТГ-Т 2014 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ТАНИЦУУЛГА Татаж авах