Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай