Авто тээврийн төвийн ариун цэврийн өрөөний засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/991