Аймгийн аварга малчин өрх, аймгийн хошой аварга малчин өрх, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шагналыг худалдан авах ажлыг багцад хуваах тухай А/253