Аймгийн Автотээврийн төвд хяналтын камер суурилуулах ажил, Толбо сумын нутаг дэвсгэрийн Баян-Энгэр хяналтын постод интернетийн сүлжээ оруулах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай