Аймгийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/134