Аймгийн аюулгүйн нөөцөд малын хорголжин тэжээл худалдан авах ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/32