Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ариун цэврийн өрөөнүүдийн засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1037