Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зарим өрөөнүүдийн нягтралыг сааруулж “Ковид-19” халдварт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын байрны засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/141