Аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн мужааны ангийн засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/944