Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Лабораторид төхөөрмж нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай