Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт хатуу эдлэл нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/214