Аймгийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай