Аймгийн Онцгой комиссын шуурхай штабын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах боломжыг бүрдүүлэх ажлын байрны засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/142