Аймгийн төвийн хатуу хучилттай 3,1 км авто замын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай