Аймгийн төвийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн компьютер, тоног төхөөрмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/-ийг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/604