Аймгийн хошой аварга малчин өрх, аймгийн аварга малчин өрх, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухай А/61