Алгий сумын 11 дүгээр багийн 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/992