Алтай сумын сургуулийн их засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комиёё байгуулах тухай А/49