Алтай сумын төвийн 2,4 км цементбетон хучилттай авто зам