Алтай сумын хүүхдийн 2 дугаар цэцэрлагийг шинээр байгуулж, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг урьдчилсан байдлаар олгох тухай А/28