“Алтай торх”ХХК-ийн /НИК ПЕТРОВИС/, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын контор, авто гараашийн барилга угсралтын ажлыг аүлээн авах комисс байгуулах тухай А/579