Алтанцөгц сумын төвийн Хавцлын голд модон гүүр барих ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/876