Алтанцөгц сумын хогийн цэгийн отвал байгуулах ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай