“Алтан нутаг хиамны үйлдвэрийн барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1078