Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг буулгах тухай А/293