Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг буулгах тухай