Балансын шагнал болон үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/957