“Баяннуур Эрдмийн үүр” ТББ-ын 30 хүүхдийн дотуур байр барилгын угсралтын ажлыг ашигалатд оруулах комисс байгуулах тухай