Баянуур сумын Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай А/946