Баян-Өлгий аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө