Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын Сум дундын эмнэлгийн суурийн эхо аппарат хүлээн авах комисс байгуулах тухай